Електронни и електромеханични изделия :: Romtech-3S Ltd
Select your language here: EN | BG | RU

Електронни и електромеханични изделия

Асемблиране/ Монтаж на печатни платки с SMD и TH компоненти:

Сгради и персонал: 

 • собствена база за асемблиране на печатни платки- 1200м²;
 • складови площи – 300м²;
 • ESD оборудване на всички помещения;
 • спазва се стандарт IPC-A-610;
 • целия персонал е завършил средно или по-високо техническо образование и имат повече от 10 години опит;

За електронни и електро-механични продукти компанията може да предложи цялостно призводство на изделията и модулите, включително: 

 • Асемблиране на печатни платки-конвенциален и SMD монтаж на електронни компоненти;
 • Оживяване и настройка на печатни платки;
 • Зареждане на софтуер и тестване на изделие;
 • окабеляване, краен монтаж и опаковане; 

Технологично оборудване:

 1. Склад за компоненти с контрол на влажността - 2x Mycronic smd tower 8000;
 2. Принтери за паста- 2xMPM AccuFlex; рамка на стенсил- Alpha Tetra;
 3. Контролер на отложена паста- ViTechnology PiPrimo L;
 4. Транспортери Rommel, Jot;
 5. 3 СМД линии- Mydata MY300+MY200- в линия, Mydata MY200+MY100в линия и Mydata MY19+MY15.
 6. Пещ- SEHO MaxiReflow 3.0 с 8 двойни зони с азот и пещ SEHO 8140;
 7. Безоловна спойка вълна с азотен тунел- SEHO MaxiWave MWS2340-C -заредена с тинол Alpha SAC305;
 8. Безоловна спойка вълна с азот - DEK 40 –заредена с тинол Alpha SACX0307 ;
 9. Селективна спойка вълна- SEHO GoSelective light с безоловна и оловна вани;
 10. Оловна спойка вълна ATF 20/33;
 11. Машини за депанелизация на платки –Maestro 3/E;  Maestro 4M;
 12. Машини за формоване на изводите на радиални и аксиални компоненти – лентовани и не лентовани;
 13. Спояващи станции за оловно и безоловно спояване- JBC;
 14. Ремонтни станции за SMD и TH ремонти- JBC;
 15. Автоматична оптична инспекция- Marantz 22x, Omron VT-RNS II и Mirtec MV-6e Omni


Допълнителни възможности и практики:

 1. Ръчно насищане и спояване на печатни платки с TH компоненти неподдаващи се на автоматизиран монтаж или за малки серии, където автоматизацията е нерентабилна с оловен и безоловен тинол.
 2. Оживяване, настройка и пускане на печатни платки.
 3. Зареждане на софтуер,функционален тест,окончателно сглобяване на крайното изделие,тест и опаковка.
 4. Производство на батерийни пакети с различна конфигурация- имаме специализирана заваръчна машина с ЦПУ.