Добре дошли :: Romtech-3S Ltd
Select your language here: EN | BG | RU

Добре дошли

Добре дошли в официалният сайт на Ромтех-3ЕС ООД!

Създаваме електрониката на утрешния ден, базирана на знания, нови технологии и качество.

Ромтех-3 Ес предлага най-добрите предпоставки за успешно сътрудничество:

  • Изцяло ориентирана към клиента;
  • Управление на качеството- ISO 9001:2008 и IPC стандарти;
  • Дългогодишен опит в производство и асемблиране на крайни електронни и електромеханични продукти;
  • Пълно гаранционно обслужване;

Нашата мисия: Ние помагаме на нашите клиенти да вземат предимство пред своите конкуренти.