Пластмасови изделия :: Romtech-3S Ltd
Select your language here: EN | BG | RU

Пластмасови изделия

Изработване на изделия от пластмаса с грамаж до 1600 гр. 

Сгради:

 • Собствено производствено хале 600 м2;
 • Склад 300 м2;

Технологично оборудване:

 • 5бр. нови цифрови шприца, единия от които вертикален- до 250гр.
 • 6бр. конвенционални шприцове- капацитет от 60 до 1600 гр.
 • сушилня
 • максимлен грамаж на произвежданите изделия – 1 600гр.
 • максимално затварящо усилие – 600 т. 

Спецификация:

 • Капацитета на цеха е до 10 000 части на ден;
 • Поддръжката на инструменталната база е в самия цех;
 • Персонала е добре обучен с дългогодишен опит;
 • Около 80% от продукцията е за износ;

Допълнителни възможности и практики:

 1. Проектиране и изработка на инструментална екипировка;
 2. Проектиране на корпусни детайли от пластмаса;